Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
IX sesja Rady Miejskiej w Brodnicy
Czwartek, 19-09-2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 26 września 2019r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 05.07.2019 r. do 11.09.2019 r. oraz informacji o przetargach za okres od 05.07.2019 r. do 11.09.2019 r.

6. Informacja Burmistrza Brodnicy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

7. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego w roku 2019.

8. Informacja Burmistrza Brodnicy dotycząca oświadczeń majątkowych za 2018r. złożonych przez podmioty zobowiązane.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.

10. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) nabycia nieruchomości zajętej pod drogę – ul. Słoneczną w Brodnicy,

b) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Brodnicy,

c) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 w Brodnicy,

d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy,

e) opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,

f) zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sądowej, Macieja Rataja i Siewnej,

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lidzbarskiej, 18 Stycznia i Generała Stanisława Pruszyńskiego, za torami kolejowymi do granicy z Gminą Brodnica,

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lidzbarskiej i Bocznej od kładki dla pieszych do terenów ogródków działkowych,

j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sądowej, Generała Stanisława Maczka i Tatrzańskiej,

k) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Konsultacyjnej Miasta Brodnicy,

l) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy na kadencję 2020-2023.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie IX sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur DOMBROWSKI

Transmisja sesji na kanale YouTube

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna