Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Czwartek, 23-12-2010

Pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1. pracodawca (lub osoba działająca w jego imieniu) posiada kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Pracodawca, który kształci młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie miasta Brodnicy składa wniosek o dofinansowanie do Burmistrza Brodnicy. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez mlodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okreslonej pracy.

Wysokość dofinansowania:

do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy

254 zł na miesiąc przyuczenia do wykonywania okreslonej pracy.

Pracodawca zobowiązany jest powiadomić Burmistrza Brodnicy o zawieranych z młodzieżą zamieszkałą na terenie Brodnicy umowach z chwilą ich podpisania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Oświaty Urzędu Miejskiego w Brodnicy, tel. 564930340

 
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
konto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna