Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Polityka Systemu Zarządzania
Środa, 17-11-2010
 

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

URZĘDEM MIEJSKIM w BRODNICY

 

Misją Urzędu Miejskiego w Brodnicy

jest pełnienie służby publicznej

na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej miasta Brodnicy.

 

 

Urząd Miejski w Brodnicy jest jednostką organizacyjną, która wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym i załatwia sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej w ramach określonych prawem kompetencji organów miasta Brodnicy, tj. Rady Miejskiej w Brodnicy i Burmistrza Brodnicy.

W związku z tym, iż jako Burmistrz Brodnicy, pełnię jednocześnie funkcję kierownika Urzędu i reprezentuję pracowników samorządowych, deklaruję:

1)      realizację zadań i spraw zgodnie z interesem publicznym w sposób merytoryczny w granicach obowiązujących przepisów prawnych i zasad postępowania etycznego, przy uwzględnieniu optymalnej i skutecznej organizacji pracy i świadczenia usług,

2)      skuteczne, efektywne i oszczędne wykorzystywanie zasobów osobowych i rzeczowych w wykonywaniu zadań, uwzględniające wysoki poziom świadomości środowiskowej i prowadzenie działalności w sposób zapobiegający negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne,

 

Zobowiązuję się do podejmowania i konsekwentnego wykonywania wszystkich działań, które są wykorzystywane do skutecznego zarządzania miastem i Urzędem oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania, uznając że zapewni to realizację celów i zadań oraz potrzeb i oczekiwań naszych klientów, a w szczególności mieszkańców Brodnicy.

 

 

                                                                                              BURMISTRZ

 

                                                                                        /-/ Jarosław Radacz

 

 

Brodnica, dnia 6 października 2011r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna