Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
ankeita - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
REKRUTACJA do szkół i przedszkoli 2018/2019
Poniedziałek, 27-02-2017

PRZEDSZKOLA

Do publicznych przedszkoli w Brodnicy przyjmuje się dzieci na wolne miejsca i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica kandydata do przedszkola. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę jednakowe w całym kraju kryteria przyjęcia dzieci do przedszkoli publicznych ustalone w art. 131 ust. 2 - Prawo oświatowe. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miejską w Brodnicy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Brodnicy mogą być przyjęci do przedszkoli publicznych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w danym przedszkolu są nadal wolne miejsca.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci na podstawie zgloszenia. Ten tryb dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą  być przyjęte do klasy pierwszej jeżeli:

1) szkoła, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w jej obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami oraz

2) przeprowadzone zostanie na te miejsca postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Brodnicy w sprawie kryteriów przyjęcia uczniów do klas pierwszych.

NABÓR DO KLASY IV I VII DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 do dnia 15 lutego

Rodzice dzieci ze szkół podstawowych, które uczęszczają w roku szkolnym 2017/2018 do klas III i VI mogą zdecydować o kontynuacji nauki w nowo tworzonych w roku szkolnym 2018/2019 oddziałach klas IV i VII. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna